Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Om Vadset Tre AS

Firmaets formål er produksjon av trevarer. Styret har som målsetting at firmaet skal produsere trevarer som tilfredsstiller kundens behov samtidig som produksjonen gjennomføres regningssvarende.

Vi legger vekt på at produktene skal være så estetisk korrekte som mulig. Og at selve produksjonen foregår på en miljø- og sikkerhetsmessig trygg måte og at firmaet er en sikker og god arbeidsplass med god trivsel for den enkelte arbeidstaker.

Generelt
Firmanavn: Vadset Tre AS
Telefon: 70 24 43 90
E-post: post@vadset.no
Organisasjonsnr.: NO 917 046 263 MVA
Post og leveringsadresse
Vadset Tre AS
Furlivegen 118
Furlia næringsområdet
6260 Skodje
Kjørebeskrivelse
Ledelse
Torbjørn Vadset disponent torbjorn@vadset.no
Einar Ove Vadset produksjonssjef
Helene Fiskerstrand driftsassistent helene@vadset.no
Øyvind Vadset oyvind@vadset.no
Tillitsmann/verneombud
Thomas Andre Meisal thomas.meisal@vadset.no
Styre
Einar Ove Vadset formann
Torbjørn Vadset styremedlem
Øyvind Vadset varamedlem
Revisor
PricewaterhouseCoopers DA, Ålesund
Bankforbindelse
Nordea Bank Norge ASA, Moa, Ålesund
Bankgironr.: 6543 05 13111