Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Heiltregolv 0464

Dimensjon

21x95mm

Type

Heiltregolv
Vi har beklageligvis ingen bilder av dette
produktet. Har du passende bilder vil vi
gjerne dele dem.
Les mer

Beskrivelse

Naustgolv
Ikke kunstig nedtørka, ikke plastpakket, til bruk i uisolerte og ikke tempererte rom.