Treslag og råvarer

Vi bruker hovedsakelig nordisk furu, eik og ask fra Nord-Amerika, osp og bøk. Mer sporadisk bruker vi gran, bjørk, lønn for å nevne noen. Normalt har vi et godt lager med råvarer for å kunne levere raskt og møte kundens behov. Det er også mulig å kjøpe råvarer direkte fra oss.

Listverk

Normalt blir ubehandlet listverk til innvendig bruk produsert av en nær kvistfri furu sortering som vi kaller sløydfuru, denne har benevnelsen SN i artikkelnavnet.

Malt listverk produseres av fingerskjøtt og/eller laminert furu.

Utforinger, glattkant og lignende produkt

Produseres av sløydfuru der det skal brukes ubehandlet. Ved større bredder bruker produkt å være laminert.

Malte utforinger produseres av fingerskjøtt og/eller laminert furu.

Panel og golv

Ubehandlet panel for innvendig bruk blir normalt produsert og sortert i en natursortering med frisk og fast kvist (friskkvist sortering). Lages også i sløydfuru og andre treslag ved behov.

Artikler av friskkvist furu har ofte benevnelse FURU i artikkelnavnet.

Heiltregulv blir produsert i friskkvist sortering av furu, men vi lager også gulv i hardved som Nordamerikansk ask og eik. Eller harde treslag som Jatoba.

Begrep

Fingerskjøtt

Med fingerskjøtt menes det at materialet er prosessert hvor kvist og andre defekter er sortert ut, for så at emnene limes sammen igjen til faste lengder.

Mest brukt til malte produkter for å unngå kvist.

Laminert

For å øke bredde og stabilitet av materialet så limes lameller (ofte av fingerskjøtt material) sammen lengdeveis.

Typisk utforing, blomsterbrett og plater er av laminert material.