Om Vadset Tre

Firmaets formål er produksjon av trevarer. Styret har som målsetting at firmaet skal produsere trevarer som tilfredsstiller kundens behov samtidig som produksjonen gjennomføres regningssvarende.

Vi legger vekt på at produktene skal være så estetisk korrekte som mulig. Og at selve produksjonen foregår på en miljø- og sikkerhetsmessig trygg måte og at firmaet er en sikker og god arbeidsplass med god trivsel for den enkelte arbeidstaker.


Ledelse

Øyvind Vadset
Daglig leder

oyvind@vadset.no

Torbjørn Vadset

torbjorn@vadset.no

Helene Fiskerstrand
Kontorsjef

helene@vadset.no

Generell informasjon

Firmanavn:Vadset Tre AS
Telefon:+47 70 24 43 90
Epost:post@vadset.no
Organisasjonsnr .:

NO 930 477 958 MVA
Foretaksregisteret

Post- og leveringsadresse

Vadset Tre AS
Furlivegen 118
6260 Skodje

Kjørebeskrivelse

Bankforbindelse

Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Kontonummer: 6543 05 13111