Oversikt

Vi har lang erfaring med prosjektarbeid og levering av listverk, utforinger og andre treprofiler til byggmestere, entreprenører, industri og private.

Profilert listverk

Vi satser i stor grad på listverk med klassiske forbilder. Det er listverk i eldre eksisterende bygninger som er brukt som modell i utviklinga av vårt utvalg av listverk. Og vi er også nøye på sortering av profiler etter riktig stilart og dokumentere opphav.

Ved restaurering av eldre bygninger bør en være påpasselig med hensyn til bruk av korrekt stilart. En bør velge kledning, dekor, panel og listverk fra samme tidsperiode og med samme preg som det originale. Vi kan produsere tro kopier av det eksisterende listverket hvor dette er ønskelig.

Standard listverk

Med standard listverk menes listverk som er lik eller nærme Norsk Standard NS 3187. Dette er det mest vanlig brukte listverket i dag, og deler av stilarten har sin opprinnelse tilbake til funksjonalismen (1925-1940). Alt skulle ha en funksjonell begrunnelse og listverk var så å si uten profilering. I gjenreisingsperioden etter andre verdenskrig og det vi kan kalle Husbankperioden ble listverket ennå enklere. Dimensjonene ble både smalere og tynnere. Det det ble lagt vekt på lite materialforbruk og lav pris.

Kjennetegn

Vårt standard listverk har skarpere kanter enn det Norsk Standard beskriver. Mens NS 3187 beskriver R3 (radius 3mm) på kantene bruker vi R1,5.

Dagens uttrykk

Mange nybygg er inspirert av funksjonalismen og modernismen. Og har et stramt uttrykk uten profilert dekor. Vårt standard listverk passer godt til dette uttrykket.

Panel

Vi lager et bredt utvalg av standard paneltyper som fas, perle, skygge eller rettkantpanel. Men også spesielle paneler som 8" og 9" flattømmerpanel og rundtømmerpanel. Og panel tilpasset prøve eller beskrivelse fra kunde. Panel i hardved som kvit eik og ask lages også. Tilpassede eller rettkappede lengder og overflatebehandling gjøres på bestilling.

Golv

Normalt er golv noe vi produserer etter ordre, men vi har noe varianter på lager. Et golv vi lager er det vi kaller naustgolv, med fas på baksida som gir et flott uttrykk i en etasjekonstruksjon eller hems i hytter. Naustgolv lagerføres med fuktinnhold tilpasset å bruke utendørs (f.eks. i et naust).

Golv produseres også etter prøve og beskrivelse fra kunder, ofte i sammenheng med rehabilitering av forskjellige bygg, eller spesielle ønsker.

Utvendig kledning og omramming

Vi har god erfaring med å produsere ytterkledning, vannstokk og deler til omramming av vindu og dører. Noe har vi på lager, men mye produsert etter ordre.

Styrke

Spesialprofiler

En av våre fordeler er å kunne møte kunders behov for spesialprofiler. Det kan være huseier som skal rehabilitere og trenger byggevarer utenom standard. Eller en arkitekt som har beskrevet profiler for å oppnå særegne uttrykk. Andre eksempel er kantlister til skipsinnredning, håndløpere til institusjoner og andre dekorlister.

Rehabilitering

Mange eldre hus har krav fra Riksantikvaren eller huseier som vil at ting skal bevares. Det er da ofte nødvendig å reprodusere detaljer.
Vi har god erfaring med denne type arbeid, og utstyr til å tegne og lage komponenter.

Arkitektens linjer

Noen ganger lar ikke god arkitektur seg løyse med standard profiler. Og det kreves å endre eksisterende profiler eller lage heilt nye for å løyse utfordringen. Dette er som oftest ikke noe stor sak, så spør oss gjerne.