Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet, og gjelder for Vadset Tre AS heretter referert til som "vi", "oss" eller "vår" i denne erklæringen.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Vi behandler personopplysninger som samles inn i forbindelse med besøk på vår nettside, digital kommunikasjon som e-post og andre fasiliteter knyttet til våre IT-løsninger, fysiske dokument og muntlig overførte opplysninger (de "registrerte").

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål som gjelder vår behandling av personopplysninger.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn å registrer opplysninger for å kunne levere produkt og tjenestene. Eksempel på dette er sending av nyhetsbrev, brosjyrer eller vareprøver, levering av pristilbud, levering av bestilte varer og utføring av fakturering.

Mengden på innsamlede opplysninger skal være i henhold til behov.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre produkter og tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanaler inn opplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Vi har ikke tilgang til de opplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Og vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

 • Informasjon
  Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. 
 • Innsyn
  Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Korrigering
  Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting
  Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
 • Begrensning
  Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Dataportabilitet
  Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Innsigelse
  Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert August 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.